Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Köy
Köy

KöyKöyKöy

Directed byRegieDerhêner

Serpil Turhan

, 2022

Running timeLaufzeitDema bezê

90'

Neno, Saniye and Hêvîn are Kurdish women from three generations. Filmmaker Serpil Turhan conducted intensive conversations with the three women over a period of three years, which provide deep insights
into their feelings and thoughts. Against the backdrop of the political changes in Turkey, "Köy" tells the story of the decisions the three women make for themselves and how life responds to them. Neno, Saniye and
Hêvîn do not meet in the film, but in their common questions about self-determination and belonging their stories intertwine. A multi-layered film about the longing for belonging, home and security - and about personal freedom.

Neno, Saniye und Hêvîn sind Kurdinnen aus drei Generationen. Filmemacherin Serpil Turhan hat über drei Jahre hinweg intensive Gespräche mit den drei Frauen geführt, die tiefe Einblicke in deren Gefühle und
Gedanken geben. Vor dem Hintergrund der politischen Veränderungen in der Türkei erzählt „Köy“, welche Entscheidungen die drei Frauen für sich treffen und wie das Leben darauf antwortet. Neno, Saniye und Hêvîn begegnen sich im Film nicht, doch in ihren gemeinsamen Fragen nach Selbstbestimmung und Zugehörigkeit verknüpfen sich ihre Geschichten. Ein vielschichtiger Film über die Sehnsucht nach Zugehörigkeit, Heimat und Sicherheit – und über die Freiheit des Ichs.

Neno, Saniye û Hêvî sê jinên kurd yên ji sê nifşên cûda ne. Fîlmsaz Serpil Turhan bi mideha sê salan li gel sê jinan sohbetên kûr û dûr yên sebaret hizr û boçûnên wan kir. Li gel paşxaneya guherînên siyasî yên li Tirkiyeyê, fîlma Köyê behsa biryarên şexsî yên van her sê jinan dike û ka heyatê bertek û refleksên çawa dane van biryaran. Neno, Saniye û Hêvîn di fîlmê de hev nabînin, lê çîrokên wan yên derbarê aîdiyet û diyarkirina çarenûsên xwe de digehîjin hev. Köy fîlmeke pirtebeqeyî ye derbarê aîdiyet, mal û hesreta emniyetê û azadiya şexsî de.

LanguageSpracheZiman

DE, TU, KU

SubtitlesUntertitelBinnivîs

DE

ScreeningFilmvorführungPêşandana fîlman

14.10.2022, 18:00
Babylon

NewsletterNewsletterNewsletter