Kurdisches Filmfestival 2022 logo
Casime Celil
Casime Celil

Casime CelilCasime CelilCasime Celil

Directed byRegieDerhêner

Özlem DilerCelil Badikanlı

TurkeyTürkei Tirkiye, 2021

Running timeLaufzeitDema bezê

55'

Casimê Celîl was born into a Yezidi Kurdish family in 1908, in a village called Kizilkule, located in Digor, Kars. The village and family life, which he longed to remember throughout his life, ends with the massacre they lived in 1918. During his long road to Erivan, Armenia, he lost all his family members. Left all alone in the city of Erivan, Casim was placed in an orphanage and was forced to change his name. To remember who he was and where he came from, he repeated the mantra “navê min Casim e, ezkurêCelîlim, jiQizilquleyaserDigorê me, ez Kurd im, KurdêÊzîdî me” every morning (which translates to: “My name is Casim, I am the son of Celîl, I come from the village of Kizilkule in Digor I am a Kurd, and I am Yezidi”). His longing for his roots turns into a love of literature, folklore, and language with the great contribution of the Soviet Russian School.He clings to every piece of his culture he can find, reads, and saves whatever Kurdish literature or art he comes across.As the years pass, Casim finds himself with an impressive collection of Kurdish culture and history.

Casimê Celîl wurde 1908 in einer yezidisch-kurdischen Familie in einem Dorf namens Kizilkule in Digor, Kars, geboren. Das Dorf- und Familienleben, an das er sich sein Leben lang erinnern wollte, endet mit dem Massaker, das sie 1918 erlebten. Auf seinem langen Weg nach Eriwan, Armenien, verlor er alle seine Familienmitglieder. Ganz allein in der Stadt Eriwan zurückgelassen, wurde Casim in einem Waisenhaus untergebracht und gezwungen, seinen Namen zu ändern. Um sich daran zu erinnern, wer er war und woher er kam, wiederholte er jeden Morgen das Mantra "navê min Casim e, ezkurêCelîlim, jiQizilquleyaserDigorê me, ez Kurd im, KurdêÊzîdî me" (was übersetzt bedeutet: "Ich heiße Casim, ich bin der Sohn von Celîl, ich komme aus dem Dorf Kizilkule in Digor, ich bin Kurde und ich bin Yezide").
Seine Sehnsucht nach seinem Ursprung verwandelt sich in eine Liebe zur Literatur, zur Folklore und zur Sprache, zu der die sowjetrussische Schule einen großen Beitrag geleistet hat. Er klammert sich an jedes Stück seiner Kultur, das er finden kann, liest und bewahrt alles auf, was ihm an kurdischer Literatur oder Kunst begegnet. Im Laufe der Jahre verfügt Casim über eine beeindruckende Sammlung kurdischer Kultur und Geschichte.

Casimê Celîl, sala 1908an li gundê Kızılkuleyê, li bajarokê Dîgora Qersê û ji malbateka kurdên êzîdî hate dinyayê. Di dirêjahiya emrê xwe da ku hesreta heyata gund û ya malbatê kêşa, bi komkujiya sala 19018an bi dawî dibe. Di rêya dirêja ya ber b, Erîvana Ermenistanê ve, hemî endamên malbata wî canê xwe ji dest didin. Casimê ku li Erîvanê bi tena serê xwe dimîne, li hêtîmxaneyekê hate binecihkirin û mecbûr ma navê xwe guherî. Ji bo ku ji bîra wî neçe ka ji ku hatiye û kî ye, her sibeh gotina “navê min Casim e, ez kurê Celîl im, ji Qizilquleya ser Dîgorê me, ez Kurd im, Kurdê Êzîdî me.” tekrar kiriye. Hesreta wî ya bo kok û raburdûya wî, bi wesîle û piştevaniya mezin ya Mekteba Rûsan ya Sovyetê vediguhere evîna edebiyat, ziman û folklorê. Her tişta di nav da bûyî, xwendî, dîtî ya edebiyat û hunera kurdî, her çi be, xwedîtiyê lê dike û rizgar dike. Bi rabihûrîna salan, Casim dibîne ku bûye xwediyê koleksiyoneka dîrok û çanda kurdî ya ecêb.

LanguageSpracheZiman

KU

SubtitlesUntertitelBinnivîs

EN

ScreeningFilmvorführungPêşandana fîlman

16.10.2022, 18:00
Moviemento

NewsletterNewsletterNewsletter